Weer naar de Pauluskerk

Weer naar de Pauluskerk

De kerkenraad heeft besloten vanaf 2 november de erediensten weer in de Pauluskerk te houden. De Dankdienst voor gewas en arbeid, op woensdag 1 november, wordt nog in de Grote Kerk gehouden.  Ook de Kerstnachtdienst wordt in de Grote Kerk gehouden. Zoals u weet doen...
Doopdienst

Doopdienst

Graag nodigen we u uit voor de doopdienst van aanstaande zondag 24 september waarin Daniel Maurice Buitenhuis, zoon van Danny en Marielle zal worden gedoopt.  De doopdienst wordt gehouden in de Grote Kerk Heereweg 250, Lisse. Onze voorganger is ds. T....
Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! – Kom jij ook?

Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! – Kom jij ook?

Dinsdag 26 september: Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! In het vorig kerkelijk seizoen startten we een initiatief, om onderling contact en kennismaking te bevorderen: een maandelijkse ontmoeting-en-gesprek-maaltijd. Het idee was gerezen vanuit het jaarthema ‘aan...