Welkom bij de
Protestantse Gemeente Lisse

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lisse. Wij zijn een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen. Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1.500 leden.

Contactgegevens

 

scriba@pknlisse.nl

Grote Kerk, Heereweg 250, 2161 BS Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse

Toekomst

Als geloofsgemeenschap willen we ons richten op de toekomst. Wat hebben de Bijbelse woorden ons nu en straks te zeggen en hoe verrijken die ons leven? Daarbij zijn we ons bewust dat de interpretatie van die Bijbelse boodschap niet eenduidig is. Dat ervaren we als boeiend en verrijkend.

Kerk zijn in de toekomst zal veranderen. We willen graag dat de kerk een schuilplaats kan blijven voor ieder mens, die er toevlucht zoekt. Wij zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten bij mensen van onze tijd.

Persbericht – Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Lisse

Na een vacaturetijd van ruim vijf jaar heeft de Protestantse Gemeente te Lisse een nieuwe predikant. Ds. Theo Doornebal doet op zondag 14 mei intrede in de Grote kerk aan de Heereweg.. De 41-jarige predikant is afkomstig uit Herveld. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en Oxford. Sinds het...

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

We hebben er naar uit gekeken en eindelijk is het zover - Dominee Theo Doornebal doet zijn intrede in onze gemeente in Lisse. Graag nodigen we iedereen uit voor het bijwonen van de intrededienst van ds. Theo Doornebal in de Protestantse Gemeente te Lisse (PGL). Deze eredienst wordt gehouden op...

Afscheid van ds. Marius van Duijn

Afscheid van ds. Marius van Duijn

We wisten dat het eraan zat te komen, dit afscheid, ds. Marius van Duijn was immers een 'tussenpaus' en per 14 mei komt er weer een vaste dominee. Maar toch ..... we zullen hem missen, want hij was toch een beetje 'onze' dominee geworden. Inmiddels 'zit' ds. Van Duijn alweer bij de buren in...

Vier bijzondere collectes per jaar

Na de kerkfusie heeft de kerkenraad besloten welke bijzondere collectes er worden gehouden naast de actie kerkbalans. Voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk zijn dat er meer dan vóór de fusie en voor de mensen uit de Hervormde Gemeente zijn dat er minder. De collectes zijn gekoppeld aan een...