Welkom bij de
Protestantse Gemeente Lisse

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lisse. Wij zijn een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen. Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1.500 leden.

Contactgegevens

 

scriba@pknlisse.nl

Grote Kerk, Heereweg 250, 2161 BS Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse

Toekomst

Als geloofsgemeenschap willen we ons richten op de toekomst. Wat hebben de Bijbelse woorden ons nu en straks te zeggen en hoe verrijken die ons leven? Daarbij zijn we ons bewust dat de interpretatie van die Bijbelse boodschap niet eenduidig is. Dat ervaren we als boeiend en verrijkend.

Kerk zijn in de toekomst zal veranderen. We willen graag dat de kerk een schuilplaats kan blijven voor ieder mens, die er toevlucht zoekt. Wij zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten bij mensen van onze tijd.

Paasjubel op Duinhof – zondag 9 april

Paasjubel op Duinhof – zondag 9 april

De Samenwerkende Kerken Lisse organiseren op de vroege Paasmorgen, zondag 9 april a.s., wederom de traditionele Paasjubel. Op eerste Paasdag komen christenen uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen heel...

Voorjaarsconcert 18 maart – Grote Kerk

Voorjaarsconcert 18 maart – Grote Kerk

Op zaterdagavond 18 maart wordt er een voorjaarsconcert georganiseerd. Wie werken er allemaal aan mee: Clubleden Mefiboseth e.a. Jongerenkoor Hananja uit Tholen o.l.v. Joland vd Wege Gemend koor Shalom uit Lisse o.l.v. Ria vd Noort Orgel: Andre...

Kliederkerk op 26 maart van 4 tot 5

Kliederkerk op 26 maart van 4 tot 5

Kom je ook aan tafel? Binnenkort is er weer een kliederkerk in de Pauluskerk in Lisse. Ken jij het al? Het is een manier om op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal te leren kennen. Dit keer gaat het over de uittocht uit Egypte, de bevrijding van...