Welkom bij de
Protestantse Gemeente Lisse

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lisse. Wij zijn een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen. Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1.500 leden.

Contactgegevens

 

scriba@pknlisse.nl

Grote Kerk, Heereweg 250, 2161 BS Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse

Toekomst

Als geloofsgemeenschap willen we ons richten op de toekomst. Wat hebben de Bijbelse woorden ons nu en straks te zeggen en hoe verrijken die ons leven? Daarbij zijn we ons bewust dat de interpretatie van die Bijbelse boodschap niet eenduidig is. Dat ervaren we als boeiend en verrijkend.

Kerk zijn in de toekomst zal veranderen. We willen graag dat de kerk een schuilplaats kan blijven voor ieder mens, die er toevlucht zoekt. Wij zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten bij mensen van onze tijd.

Vitirinekast met levensmiddelen

Vitirinekast met levensmiddelen

Armoede in Nederland halveren. Dat was het stellige voornemen van het kabinet maar van deze plannen is niets terechtgekomen. Sterker nog, het aantal mensen in armoede neemt alleen maar toe. Ook in Lisse en omstreken daarom is ook de Protestantse Gemeente in Lisse tot actie overgegaan en hangt er...

Dringend gezocht: Ouderlingen binnen PGL

Met het aanstaande vertrek van Helma Citroen en Ria Enter uit de kerkenraad hebben we – naast de ouderling-voorzitter en de ouderling-kerkrentmeesters - nog twee ouderlingen. Dit is kerkordelijk het minimum aantal ouderlingen wat we als gemeente nodig hebben om zelfstandig voort te kunnen bestaan....

Nieuws werkgroep Communicatie

Graag informeren wij u over alle bestaande én binnenkort nieuwe communicatie uitingen van PG Lisse. Wat hebben we nu: Wekelijkse nieuwsbrief (digitaal) naar zowel onze gemeenteleden als belangstellenden. De meeste informatie zal u ook op de website terugvinden (kerkdiensten, collecten) maar niet...

Persbericht – Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Lisse

Na een vacaturetijd van ruim vijf jaar heeft de Protestantse Gemeente te Lisse een nieuwe predikant. Ds. Theo Doornebal doet op zondag 14 mei intrede in de Grote kerk aan de Heereweg.. De 41-jarige predikant is afkomstig uit Herveld. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en Oxford. Sinds het...