Welkom bij de
Protestantse Gemeente Lisse

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lisse. Wij zijn een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen. Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1.500 leden.

Contactgegevens

 

scriba@pknlisse.nl

Grote Kerk, Heereweg 250, 2161 BS Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse

Toekomst

Als geloofsgemeenschap willen we ons richten op de toekomst. Wat hebben de Bijbelse woorden ons nu en straks te zeggen en hoe verrijken die ons leven? Daarbij zijn we ons bewust dat de interpretatie van die Bijbelse boodschap niet eenduidig is. Dat ervaren we als boeiend en verrijkend.

Kerk zijn in de toekomst zal veranderen. We willen graag dat de kerk een schuilplaats kan blijven voor ieder mens, die er toevlucht zoekt. Wij zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten bij mensen van onze tijd.

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

We hebben er naar uit gekeken en eindelijk is het zover - Dominee Theo Doornebal doet zijn intrede in onze gemeente in Lisse. Graag nodigen we iedereen uit voor het bijwonen van de intrededienst van ds. Theo Doornebal in de Protestantse Gemeente te Lisse (PGL). Deze eredienst wordt gehouden op...

Vier bijzondere collectes per jaar

Na de kerkfusie heeft de kerkenraad besloten welke bijzondere collectes er worden gehouden naast de actie kerkbalans. Voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk zijn dat er meer dan vóór de fusie en voor de mensen uit de Hervormde Gemeente zijn dat er minder. De collectes zijn gekoppeld aan een...

Start actie Kerkbalans 2023

Start actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Met deze actie zamelen we geld in voor onze Protestantse Gemeente Lisse. Van 16 t/m 27 januari gaan 45 vrijwilligers op pad om bij onze leden de brieven te bezorgen. Wij hopen dat onze leden een ruimhartige toezegging doen. Want zonder die financiële...

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

Maak kennis met onze nieuwe predikant, ds. Theo Doornebal

In mei 2023 start ds. Theo Doornebal als predikant bij PGLisse. Hieronder alvast een korte kennismaking. Mijn naam is Theo Doornebal. Ik ben 41 jaar oud en ik ben getrouwd met Annet. Wij zijn de ouders van Naomé, Jesse, Thom en Deborah. Ons dochtertje Deborah overleed tijdens de zwangerschap. Ons...