Welkom bij de
Protestantse Gemeente Lisse

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lisse. Wij zijn een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen. Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1.500 leden.

Contactgegevens

 

scriba@pknlisse.nl

Grote Kerk, Heereweg 250, 2161 BS Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse

Toekomst

Als geloofsgemeenschap willen we ons richten op de toekomst. Wat hebben de Bijbelse woorden ons nu en straks te zeggen en hoe verrijken die ons leven? Daarbij zijn we ons bewust dat de interpretatie van die Bijbelse boodschap niet eenduidig is. Dat ervaren we als boeiend en verrijkend.

Kerk zijn in de toekomst zal veranderen. We willen graag dat de kerk een schuilplaats kan blijven voor ieder mens, die er toevlucht zoekt. Wij zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten bij mensen van onze tijd.

Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan

Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan

Overal in Nederland gaan de kerkbalanslopers weer de wijken in, zo ook in Lisse. In de Protestantse Gemeente Lisse hebben zo'n 350 gemeenteleden digitaal hun bijdrage toegezegd. Alle andere gemeenteleden krijgen de komende week een brief met het verzoek om hun bijdrage in te vullen op het...

Begroting 2024

Protestantse Gemeente Lisse – Begroting 2024 Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2024 opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar. Vanaf het voorjaar 2023 is er naast Ds....

Weer naar de Pauluskerk

Weer naar de Pauluskerk

De kerkenraad heeft besloten vanaf 2 november de erediensten weer in de Pauluskerk te houden. De Dankdienst voor gewas en arbeid, op woensdag 1 november, wordt nog in de Grote Kerk gehouden.  Ook de Kerstnachtdienst wordt in de Grote Kerk gehouden. Zoals u...

Introductie PG Lisse App – Doe jij ook mee?

Introductie PG Lisse App – Doe jij ook mee?

Met de startzondag 10 september is de PG Lisse kerk app geintroduceerd in onze gemeente. Na afloop van de dienst hebben Hans en Annemarie een en ander uitgelegd wat de stappen zijn om de App te downloaden, een gebruiker aan te maken, uitleg over groepen, tijdlijn en agenda. Hans heeft nader uitleg...