Predikanten

 Ds. Annelies Moolenaar

Op 31 mei 2015 ben ik bevestigd in de Gereformeerde Kerk te Lisse. Sinds 15 mei 2022 mag ik mij erin verheugen predikant te zijn van de Protestantse Gemeente Lisse, voor een totaal werktijd van 0,8 FTE.

Ik ben dus inmiddels goed ingeburgerd – maar kwam hier ook terug op vertrouwde bodem: op 21 november 1961 in Lisse geboren, en daar ook ‘getogen’.

Na de studie theologie in Leiden werd Westkapelle (Walcheren) de woonplaats van waaruit ik als predikant werkte in de gemeentes Kleverskerke en Vlissingen. In 2004 werd de woonplaats Middelburg, samen met mijn kinderen Arjan (1993), Gerard (1994) en Marjolein (1996). Die zijn inmiddels uitgevlogen.

In mijn studie had ik de focus op de kennis van de grondtalen van de Bijbel. Dat is altijd mijn drive gebleven. Daarbij vormen interesse voor de natuur, muziek, kunst, het werk van de diaconie en gewoon de krant een klankbord voor mijn diensten. Eveneens zijn dat de levensverhalen, met daarin de kracht, hoop en moed die in het pastoraat gedeeld worden.

De foto is genomen naast een poster van Franciscus van Assisi – een belangrijk persoon voor mij uit de nog ongedeelde kerk van voor de Reformatie. Het raakt mij hoe hij oog had voor de samenleving, en in harmonie met de natuur inspiratie vond om de betekenis van Christus uit te dragen. Daarbij heb ik hart voor de Oecumene – de christelijke kerk wereldwijd. Ik probeer met diep respect oog te blijven houden op de joodse wortels van ons prachtige geloof. Dat maakt het werken als predikant boeiend en afwisselend. En dat in een kleurrijke gemeente als PG Lisse!

Wilt u mij spreken, maak gerust een afspraak! U kunt mij bellen op de vaste lijn 0252-34 89 69 (dan weet u zeker dat ik niet ergens buiten, of bij iemand thuis in gesprek), of een mailtje sturen naar  dsam@pknlisse.nl