Nieuws

Persbericht – Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Lisse

Na een vacaturetijd van ruim vijf jaar heeft de Protestantse Gemeente te Lisse een nieuwe predikant. Ds. Theo Doornebal doet op zondag 14 mei intrede in de Grote kerk aan de Heereweg.. De 41-jarige predikant is afkomstig uit Herveld. Hij studeerde aan de Universiteit...

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

We hebben er naar uit gekeken en eindelijk is het zover - Dominee Theo Doornebal doet zijn intrede in onze gemeente in Lisse. Graag nodigen we iedereen uit voor het bijwonen van de intrededienst van ds. Theo Doornebal in de Protestantse Gemeente te Lisse (PGL). Deze...

Afscheid van ds. Marius van Duijn

Afscheid van ds. Marius van Duijn

We wisten dat het eraan zat te komen, dit afscheid, ds. Marius van Duijn was immers een 'tussenpaus' en per 14 mei komt er weer een vaste dominee. Maar toch ..... we zullen hem missen, want hij was toch een beetje 'onze' dominee geworden. Inmiddels 'zit' ds. Van Duijn...

Vier bijzondere collectes per jaar

Na de kerkfusie heeft de kerkenraad besloten welke bijzondere collectes er worden gehouden naast de actie kerkbalans. Voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk zijn dat er meer dan vóór de fusie en voor de mensen uit de Hervormde Gemeente zijn dat er minder. De...

Kennismakingsavond ds Theo Doornebal

Kennismakingsavond ds Theo Doornebal

Op 14 mei 2023 start ds Theo Doornebal als predikant in PGLisse en op 11 maart maakt hij alvast kennis met onze gemeenteleden. We zitten er klaar voor om ds Theo te leren kennen, het combo speelt en zingt mooie liederen en de verschillende kringen en groepen uit onze...

Start actie Kerkbalans 2023

Start actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Met deze actie zamelen we geld in voor onze Protestantse Gemeente Lisse. Van 16 t/m 27 januari gaan 45 vrijwilligers op pad om bij onze leden de brieven te bezorgen. Wij hopen dat onze leden een ruimhartige toezegging...

Intrededienst ds. Theo Doornebal – 14 Mei

Maak kennis met onze nieuwe predikant, ds. Theo Doornebal

In mei 2023 start ds. Theo Doornebal als predikant bij PGLisse. Hieronder alvast een korte kennismaking. Mijn naam is Theo Doornebal. Ik ben 41 jaar oud en ik ben getrouwd met Annet. Wij zijn de ouders van Naomé, Jesse, Thom en Deborah. Ons dochtertje Deborah overleed...

Protestantse Gemeente Lisse – Begroting 2023

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2023 opgesteld. Hierbij rekening is gehouden met de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar. De Hervormde en de Gereformeerde Gemeente zijn gefuseerd...

Kerstnachtdienst in de Pauluskerk

Kerstnachtdienst in de Pauluskerk

Kerstnacht 2022 hebben we fijn met elkaar kunnen vieren in de Pauluskerk. Een mooi en sfeervol samenzijn waarin we zingend en biddend de geboorte van Jezus Christus vieren. Naast de kerkdienst was er ook ruimte voor gezelligheid op het kerkplein.Hier een paar foto's...

Gezongen, gevierd en gezegend

Gezongen, gevierd en gezegend

Nog één keer gingen we op 15 mei jl. in de ochtend als afzonderlijke gemeentes naar onze eigen kerkgebouwen voor een eigen afscheidsdienst om vervolgens op diezelfde dag gezamenlijk te lunchen en een gezamenlijke start te maken in onze nieuwe gezamenlijke kerk. Vanaf...