Contact

 

 

Protestantse Gemeente te Lisse Contactgegevens 
Kerkenraad Irene Schoonewille (voorzitter) M 06- 48 45 23 56
E voorzitter@pknlisse.nl
  Scriba (vacature) E scriba@pknlisse.nl
Predikanten Ds. Annelies Moolenaar  Ruishornlaan 31, 2162 VW Lisse
(ma, di, wo en vrijdag)
T 0252 – 34 89 69
M 06 – 4351 45 55
E dsam@pknlisse.nl
Diaconie Amy Bongers (voorzitter) M 06 – 51 81 58 78
E amybongers@pknlisse.nl 
  Klaas Angenent (secretaris) M 06 – 18 94 72 19
E klaasangenent@pknlisse.nl
  Bart Eveleens (penningmeester) barteveleens@pknlisse.nl 
Autorijdienst Diaconie

Wietske Jensma

Liebe van der Meer

M 06-47 01 82 19
E: wjensma@hotmail.com 

Tel 0252 – 412 623
E: lvdmeer@casema.nl

Bankrekening Diaconie: NL84 RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie HKL Lisse
Pastoraat coördinatie Henny van der Beek-de Kooker M 06 – 23 03 98 40
E hennyvanderbeek@pknlisse.nl
  Janneke de Joode-Kruidenier (van ma 08.00 uur t/m do 12.00 uur) M 06 – 18 18 38 22
E pastoraat@pknlisse.nl
  Margreet den Butter-Segers (van do 12.00 uur t/m ma 08.00 uur) M 06 – 18 18 38 22
E pastoraat@pknlisse.nl
College van Kerkrentmeesters Gerard van der Weijde (voorzitter) M 06 – 51 26 01 76
E cvkvoorzitter@pknlisse.nl
Ank Hoek (secretaris) M 06-15 65 00 72
E cvksecretaris@pknlisse.nl
Bob Gjaltema (penningmeester) cvkpenningmeester@pknlisse.nl
Kerkelijk bureau: 1e dinsdagmorgen van de maand van 10.00 – 12.00 uur
Ruishornlaan 33, 2162 VW Lisse (Pauluskerk)
M 0252 – 41 53 48
E kb@pknlisse.nl
Declaraties: Declaratieformulier in brievenbus kerkelijk bureau of (in pdf) per e-mail M 0252 – 41 53 48
E factuur@pknlisse.nl
Ruimteverhuur: Zaalverhuur Grote Kerk en Pauluskerk M 06 – 54 26 88 72
E bobgjaltema@pknlisse.nl
Gebouwbeheer: Onderhoud Pauluskerk, Grote Kerk, Gereformeerde kerk M 06 – 53 15 67 28
E gebouwbeheer@pknlisse.nl
Begraafplaats Duinhof: Sjaak Balkenende M 06 – 20 85 23 15
E info@begraafplaatsduinhof.nl  
W: www.begraafplaatsduinhof.nl
Bankrekening CvK: NL03 RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Lisse  
Kerktelefoon / Kerkomroep Jaap Hassefras T 0252 – 41 27 46
E neljaaphas@ziggo.nl
  Wim Buitenhuis M 06 – 53 15 67 28
E wimbuitenhuis@pknlisse.nl
  Kerkdienst uitzendingen www.kerkomroep.nl
Vertrouwenspersonen Amy Bongers – voor diaconale zaken M 06 – 51 81 58 78
E amwbongers@casema.nl
Astrid van Leeuwen-de Regt M 06 – 34 49 18 75
E astridderegt@pknlisse.nl
Foppe Hof M 06 – 21 27 53 07
E f.hof1943@gmail.com
Communicatie:  Website, Social media, PR Voor aanleveren berichten communicatie@pknlisse.nl
Redactie PGL Nieuwsbrief Voor aanleveren berichten (lettertype Arial 10) pglnieuwsbriefredactie@pknlisse.nl