Pastoraat

Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus’ opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, ouderlingen, wijkbezoekers, diakenen én gemeenteleden. Iedere christen is geroepen om om te zien naar de ander.

Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere activiteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

Wij leven in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn, maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen, wijkbezoekers. Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie ervoor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

Contactadres pastoraat

Voor pastorale ondersteuning kun je contact opnemen met de volgende mensen:

ds. A. Moolenaar
Tel: 0252 –  34 89 69
pastoraat@pknlisse.nl

Henny van der Beek- de Kooker.
Tel: 06 – 23 03 98 40
hennyvanderbeek@pknlisse.nl

Janneke de Joode-Kruidenier
Tel: 06 – 18 18 38 22
(van ma 08.00 uur t/m do 12.00 uur)

Margreet den Butter-Segers
Tel: 06 – 18 18 38 22
(van ma 08.00 uur t/m do 12.00 uur)

 

Dopen

Doopaanvragen kunnen rechtstreeks bij de predikanten ingediend worden. Doopdiensten worden in het rooster ingevoegd, als er één of meerdere aanvragen daarvoor zijn.
Dopen gebeurt in de regel in de eredienst op de zondagmorgen.
Ook kan een zegening van kinderen aangevraagd worden, als om persoonlijke redenen niet tot kinderdoop besloten kan worden.

Kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Trouwdiensten van gemeenteleden worden gezien als officiële PGL-diensten. Het bruidspaar vraagt de predikant, en dat kan zijn een van de PGL-predikanten of een predikant ‘van buiten’.

Voor beschikbaarheid en verhuur kerkgebouw: contact met Bob Gjaltema (06 54268872) bobgjaltema@pknlisse.nl

Rouwdiensten

Rouwdiensten zijn samenkomsten door nabestaanden geregeld, geen officiële PGL-diensten.

Als u voor de leiding van de uitvaartplechtigheid een van de predikanten wilt vragen, kan dat via email pastoraat@pknlisse.nl , of rechtstreeks bij een van de predikanten zelf.

De nabestaanden of namens hen hun uitvaartverzorger kan één van onze huidige twee kerkgebouwen huren.

Voor beschikbaarheid en verhuur kerkgebouw: contact met Bob Gjaltema (06 54268872) of bobgjaltema@pknlisse.nl