Pastoraat

Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus’ opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, ouderlingen, bezoekmedewerkers, diakenen én gemeenteleden. Iedere christen is geroepen om om te zien naar de ander.

We hebben in de organisatie van het pastoraat bij de fusie (2022) de overstap gemaakt van (verzorgend) wijkpastoraat naar (zelfzorgend) doelgroepenpastoraat, waarbij dat omzien naar elkaar van fundamenteel belang is.

Er zijn vier doelgroepen opgezet, naar leeftijd, waarbij een ouderling mogelijke aanvragen voor pastoraat coördineert. En bij signalering van mogelijke zorgen kan het ook zijn dat de ouderling zelf contact met u opneemt. Maar de hoofdlijn is dat door gezamenlijke activiteiten/ontmoetingen er over en weer zorgzame contacten ontstaan. 

Wij leven in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil. Daartussen zoeken wij de balans.

Contact:

Voor pastorale ondersteuning kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten:

  1. A. Moolenaar
    Tel: 0252 –  34 89 69 \ 06 435 14 555
    dsam@pknlisse.nl
  2. T. Doornebal
    Tel: 06 450 86 831
    theodoornebal@pknlisse.nl

ouderlingen doelgroepen:

0-25 jr.:  Corrien Cardol-Haasnoot 06 14381535

25-50 jr.:  Christiaan Hazelaar 06 25691899

50-75 jr.: Bep Binnendijk-Bouma 06 39639304

75+: vacature

Contactadres pastoraat

Voor pastorale ondersteuning kun je contact opnemen met de predikanten:

ds. A. Moolenaar
Tel: 0252 –  34 89 69
dsam@pknlisse.nl

ds. T. Doornebal
Tel: 06 – 45086831
theodoornebal@pknlisse.nl

 

Dopen

Doopaanvragen kunnen rechtstreeks bij de predikanten ingediend worden. Doopdiensten worden in het rooster ingevoegd, als er één of meerdere aanvragen daarvoor zijn.
Dopen gebeurt in de regel in de eredienst op de zondagmorgen.
Ook kan een zegening van kinderen aangevraagd worden, als om persoonlijke redenen niet tot kinderdoop besloten kan worden.

Kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Trouwdiensten van gemeenteleden worden gezien als officiële PGL-diensten. Het bruidspaar vraagt de predikant, en dat kan zijn een van de PGL-predikanten of een predikant ‘van buiten’.

Voor beschikbaarheid en verhuur kerkgebouw: contact met Bob Gjaltema (06 54268872) bobgjaltema@pknlisse.nl

Rouwdiensten

Rouwdiensten zijn samenkomsten door nabestaanden geregeld, geen officiële PGL-diensten.

Als u voor de leiding van de uitvaartplechtigheid een van de predikanten wilt vragen, kan dat via email pastoraat@pknlisse.nl , of rechtstreeks bij een van de predikanten zelf.

De nabestaanden of namens hen hun uitvaartverzorger kan één van onze huidige twee kerkgebouwen huren.

Voor beschikbaarheid en verhuur kerkgebouw: contact met Bob Gjaltema (06 54268872) of bobgjaltema@pknlisse.nl