Collecten Februari 2024

Conny van der Eijk

6 januari 2024

Zondag 4 februari

1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Werelddiaconaat: Bangladesh beter bestand tegen klimaatverandering.

2e collecte voor Kerkbeheer PGL.

Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Bangladesh en klimaatverandering

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

“Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons. Er zijn vaker overstromingen, en het water wordt zilter. Mijn gewassen kunnen daar niet tegen, en mijn opbrengst wordt ieder jaar minder. Gelukkig heb ik via Kerk in Actie geleerd hoe ik dat kan voorkomen. Zo groeien mijn pompoenen nu hoog boven de grond, verbouw ik gewassen die beter tegen verzilting kunnen en leg ik dijkjes aan om mijn gewassen te beschermen bij overstromingen. Maar, er is meer nodig! We moeten klimaatverandering echt stoppen. Zelf gebruik ik daarom compost van waterplanten in plaats van kunstmest. We moeten allemaal ons steentje bijdragen om onze aarde weer gezond te maken!”

Zondag 11 februari

1e collecte voor Mercy Ships, de varende hospitaalboten in Afrika.

2e collecte voor Kerkbeheer PGL.

Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

40-Dagentijd voor Pasen

Zondag 18 februari

40 dagentijd collecte: Omzien naar gevangenen, Exodus.

2e collecte voor Kerkbeheer PGL.

Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom worden(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand gereikt om te werken naar herstel.

Het wordt een bijzondere dienst in samenwerking met PGL jongeren en een medewerker van Exodus.

Zij gaan iets vertellen over Gevangenenzorg Exodus.

Zondag 25 februari

40 dagentijd collecte bestemd voor Missionair: de Kliederkerk is er voor iedereen.

2e collecte voor Kerkbeheer PGL.

Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg

 

Kliederkerk voor jong en oud

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en samen eten.