Collecten April 2024

Conny van der Eijk

15 januari 2024

Zondag 7 april

1e collecte bestemd voor Mercy Ships, de hospitaalboten op verschillende plaatsen aan in Afrika
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Zondag 14 april
1e collecte voor Zending in Rwanda
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.

Zondag 21 april
1e collecte voor Kerk in Aktie: Noodhulp Griekenland.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Voor gestrande vluchtelingen waar geen plek voor is.

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.

Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Wat betekent dit project voor Ilana?

“Mijn familie en ik moesten vluchten uit Afghanistan. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken met gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Ik hoop dat ik dan niet alleen als vluchteling, maar als mens wordt gezien.”

Zondag 28 april
1e collecte bestemd voor Stichting Thomas in India, project van Hannie van Nieuwkerk.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.

2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.
Offerkist bij de uitgang: voor het nieuwe binnenlandsproject Excodus. U hoort er meer over.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.