Paasjubel op Duinhof – zondag 9 april

Paasjubel op Duinhof – zondag 9 april

De Samenwerkende Kerken Lisse organiseren op de vroege Paasmorgen, zondag 9 april a.s., wederom de traditionele Paasjubel. Op eerste Paasdag komen christenen uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen heel vroeg in de morgen naar...
Voorjaarsconcert 18 maart – Grote Kerk

Voorjaarsconcert 18 maart – Grote Kerk

Op zaterdagavond 18 maart wordt er een voorjaarsconcert georganiseerd. Wie werken er allemaal aan mee: Clubleden Mefiboseth e.a. Jongerenkoor Hananja uit Tholen o.l.v. Joland vd Wege Gemend koor Shalom uit Lisse o.l.v. Ria vd Noort Orgel: Andre Hobo/Stefan vd Berg...

Collecten Maart 2023

40 Dagentijd Zondag 5 maart 1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Zending Palestina: samen bijbellezen opent deuren. 2e collecte Kerkbeheer PGL. Uitgangscollecte voor diaconie algemeen. Samen bijbellezen opent deuren in Palestina Palestijnse christenen vormen een...

Collecten Februari 2023

Zondag 5 februari 1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Werelddiaconaat: Pakistan. 2e collecte Kerkbeheer PGL. Uitgangscollecte voor diaconie algemeen. Organisatie AWARD Pakistan. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was...
Start actie Kerkbalans 2023

Start actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Met deze actie zamelen we geld in voor onze Protestantse Gemeente Lisse. Van 16 t/m 27 januari gaan 45 vrijwilligers op pad om bij onze leden de brieven te bezorgen. Wij hopen dat onze leden een ruimhartige toezegging...