Stille week 25-30 Maart 2024: Liturgieboekje

Annemarie Brandsen

20 maart 2024

Liturgieboekje Stille Week  – https://pglisse.nl/wp-content/uploads/2024/03/Liturgieboekje-Stille-Week-2024.pdf 

In dit boekje treft u de liturgieën van de vieringen van de Stille Week in de Protestantse Gemeente Lisse.

Maandag t/m vrijdag is er gelegenheid om tijdens het stil gebed of na afloop van de viering in stilte een steentje te leggen bij het kruis. Som-migen zullen daarmee bekend zijn, voor anderen is dit wellicht nieuw. Daarom een korte toelichting. Bij ‘bidden’ denken we vaak aan ‘spre-ken met God’. Dat kan in stilte voor jezelf, maar ook samen hardop. Toch is er ook de ervaring dat je ergens ‘geen woorden voor vindt’, omdat het je ‘te groot’ of ‘teveel’ is of omdat het je ‘met stomheid slaat’ of je zo diep raakt dat je ‘aan de woorden voorbij’ bent. Juist in de Stille Week willen we je de gelegenheid bieden om ook die dingen woorde-loos en in stilte aan Christus toe te vertrouwen en ‘in bewaring te ge-ven.’ Tijdens het stil gebed en na afloop van de viering krijgt u daarom gelegenheid om in stilte een steentje bij het kruis te leggen. Wat dat steentje voor u betekent en wat u daarmee aan de voet van het kruis legt, is alleen bij u en bij God bekend.
We wensen u een goede week van verstilling rond het geheim van Gods liefde die in Jezus Christus sterker is dan de dood.