Geloof en zingeving rondom dementie

Annemarie Brandsen

17 april 2024

Dat de impact bij een diagnose ‘dementie’ groot is, is genoegzaam bekend. En  dan?
Hoe kunnen we nog steeds een betekenisvolle relatie hebben met iemand die lijdt aan dementie? Welke rol kan het geloof hierbij spelen? Hoe gaat het met jou/u, die een dementerende partner/ouder heeft, en zoek je hierover aanspraak en pastorale steun?
Het leek ons, ouderling Bep Binnendijk en ds. Moolenaar, goed om aan deze thematiek aandacht te geven.
In Berkhout is sinds een jaar een nieuwe geestelijk verzorger, Jan Joost Snoek. Hij bezoekt ook onze PGL-leden aldaar en ontmoet hen in gespreksgroepen. Hij zal ons deze avond meenemen in een interactieve lezing over dementie. Interactief in die zin: dat er door zijn verhaal heen alle openheid is om te reageren en vragen te stellen.
Noteer deze bijzondere gelegenheid voor Ontmoeten en Pastoraat in de agenda. Aanmelden hoeft niet: we gaan ervan uit dat er beslist voldoende belangstelling zal zijn!
Locatie: Pauluskerk, 22 mei, 19.30 uur, ontvangst en koffie om 19.15 u.