Collecten Januari 2023

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur 1e collecte bestemd voor Gereformeerde Kerk van Centraal Afrika, missionaire zending. 2e collecte Kerkbeheer PGL. Uitgangscollecte voor diaconie algemeen. Een missie voor Malawi. Malawi heeft te maken met een...