Collecten Januari 2023

Annemarie Brandsen

3 januari 2023

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur
1e collecte bestemd voor Gereformeerde Kerk van Centraal Afrika, missionaire zending.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Een missie voor Malawi.
Malawi heeft te maken met een snelgroeiende én radicaliserende islam. Malawiaanse christenen vinden het vaak moeilijk om met andersdenkenden in gesprek te gaan en het goede Nieuws over Jezus te delen. De organisatie ‘Goede Boodschapper’ traint daarom leden van de Presbyteriaanse kerk van Centraal Afrika, zodat zij leren antwoorden te geven op vragen van andersdenkenden. Dankzij deze trainingen kwamen de laatste jaren velen tot geloof. Investeert u mee in de missionaire rol van de  Malawiaanse kerk?

Zondag 8 januari 2023
1e collecte bestemd voor de Protestantse Kerken, voor kinderen en jongeren.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 15 januari 2023
1e collecte bestemd voor de Protestantse Kerken, voor ondersteuning gemeenten
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.(*)

Zondag 22 januari 2023
1e collecte bestemd voor PKN Missionair Werk.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.(*)

(*) Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Zondag 29 januari 2023
1e collecte bestemd voor Diaconie algemeen
2e collecte Kerkbeheer PGL.
HA Uitgangscollecte i.p.v. de tafelbekers voor Mercy Ships,

Het verhaal van een vrijwilliger:
Ik heet Natascha en woon en werk al weer vele jaren in Noord-Limburg voor een gemeente. Mijn ouders waren zendeling in Ghana (West-Afrika) en ik ben daar ook deels opgegroeid. Mede daarom zie ik er ook naar uit om een tijd in Dakar te zijn.
Het was al jaren een wens om langere tijd aan een mooi project te werken in het buitenland, in een ontwikkelingsland. En dat is gelukt! Ik ga 3 maanden werken in de hospitality op de Global Mercy. Ik heb er zin in! Samen werken aan een betere wereld en mensen helpen, veel beter kan het volgens mij niet worden 😉

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel:  NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.         

2e collectes : NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.