Weer naar de Pauluskerk

Weer naar de Pauluskerk

De kerkenraad heeft besloten vanaf 2 november de erediensten weer in de Pauluskerk te houden. De Dankdienst voor gewas en arbeid, op woensdag 1 november, wordt nog in de Grote Kerk gehouden.  Ook de Kerstnachtdienst wordt in de Grote Kerk gehouden. Zoals u weet doen...
Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! – Kom jij ook?

Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! – Kom jij ook?

Dinsdag 26 september: Aan tafel: ‘Schil mee, eet mee’! In het vorig kerkelijk seizoen startten we een initiatief, om onderling contact en kennismaking te bevorderen: een maandelijkse ontmoeting-en-gesprek-maaltijd. Het idee was gerezen vanuit het jaarthema ‘aan...
Introductie PG Lisse App – Doe jij ook mee?

Introductie PG Lisse App – Doe jij ook mee?

Met de startzondag 10 september is de PG Lisse kerk app geintroduceerd in onze gemeente. Na afloop van de dienst hebben Hans en Annemarie een en ander uitgelegd wat de stappen zijn om de App te downloaden, een gebruiker aan te maken, uitleg over groepen, tijdlijn en...
Vitirinekast met levensmiddelen

Vitirinekast met levensmiddelen

Armoede in Nederland halveren. Dat was het stellige voornemen van het kabinet maar van deze plannen is niets terechtgekomen. Sterker nog, het aantal mensen in armoede neemt alleen maar toe. Ook in Lisse en omstreken daarom is ook de Protestantse Gemeente in Lisse tot...

Dringend gezocht: Ouderlingen binnen PGL

Met het aanstaande vertrek van Helma Citroen en Ria Enter uit de kerkenraad hebben we – naast de ouderling-voorzitter en de ouderling-kerkrentmeesters – nog twee ouderlingen. Dit is kerkordelijk het minimum aantal ouderlingen wat we als gemeente nodig hebben om...