Combo

Combo

Het Combo zorgt ervoor dat er met enige regelmaat extra muziek/zang in de kerkdiensten is. Speel je een instrument, of heb je een goede zangstem? Tot nu toe misschien wel zin gehad om mee te gaan doen maar de stap niet gewaagd? Er is geen drempel – behalve dan dat je...
Samen zingen: de Zanggroep PGL

Samen zingen: de Zanggroep PGL

Van oktober tot ongeveer eind mei repeteert de Zanggroep PGL wekelijks, op woensdagavond. Er worden liederen ingestudeerd die in de eredienst voorbijkomen, soms op aanvraag van een (gast-)predikant. Ook worden voor een paar diensten per jaar speciaal liederen...
Eetcafe…

Eetcafe…

Gewoon gezellig met elkaar aan tafel, en eten wat ‘de pot schaft’ en dat is altijd een bijzonder smakelijk driegangenmenu. De organisatie hiervoor moet nog worden herstart. U zult er vast meer over gaan horen, mede gezien het jaarthema “aan tafel”! In Adventstijd 2022...

Kring Lisserbroek

Deze kring komt om de 4 weken bij elkaar, in de Pauluskerk op donderdagmiddag. De leeftijd van de deelnemers is van 70 tot ruim in de 80. Nieuwe deelnemers zijn welkom ook uit Lisse. Wanneer: Donderdagmiddag 14.00 – 15.30 uur, data 19 januari 2023, 23 februari 2023,...
Bijbelkring op de Middag

Bijbelkring op de Middag

Deze Bijbelkring komt een keer per maand bijeen. De kring telt nu een mooi aantal leden, maar er kunnen er altijd meer bij. We behandelen een aantal passages uit het Johannes-evangelie, met als thema: vragen naar de (on-)bekende weg? We bespreken teksten als ‘willen...