Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan

Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan

Overal in Nederland gaan de kerkbalanslopers weer de wijken in, zo ook in Lisse. In de Protestantse Gemeente Lisse hebben zo’n 350 gemeenteleden digitaal hun bijdrage toegezegd. Alle andere gemeenteleden krijgen de komende week een brief met het verzoek om hun...

Collecten Januari 2024

Zondag 7 januari 1e collecte bestemd voor PKN jonge generaties: Interactief bijbelspel voor jongeren. 2e collecte voor Kerkbeheer PGL. Uitgangscollecte voor diaconie algemeen. Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg. Sirkelslag Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet...
Collecten December 2023

Collecten December 2023

Diaconie Protestantse Gemeente te Lisse. Collecten december 2023 Zondag 3 december 1e collecte bestemd voor Advent Kinderen in de knel KiA: Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen. 2e collecte voor Kerkbeheer PGL. Uitgangscollecte voor diaconie algemeen. Offerkist...

Gezinsdienst met afscheid kindernevendienst op 25 juni

Waar hèb je het over? Dat was het thema van de gezinsdienst op 25 juni waar 6 kinderen de brug over gaan van kinderdienst naar kerkdienst. Een prachtige dienst o.l.v. ds Theo Doornebal samen met de leiding van de kindernevendienst en m.m.v. het combo. De vertelling...
Pinksteren – liturgisch bloemstuk

Pinksteren – liturgisch bloemstuk

Het liturgisch bloemstuk dat het Vuur en de Geest symboliseert is na afloop van de dienst met een hartelijke groet gebracht bij Woonzorgcentrum Rustoord. Met Pasen is het liturgisch bloemstuk na afloop van de dienst gebracht bij Berkhout.