Kliederkerk

Pauluskerk Lisse Ruishornlaan 33, LISSE

ds.A.Moolenaar en Ramona van den Hoed Kom je ook aan tafel? Ken jij al de kliederkerk? Het is een manier om op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal te leren kennen. Dit keer gaat het over de uittocht uit Egypte, de bevrijding van de slavernij. Dit vieren we met zijn allen aan tafel. Schuif jij ook […]

Bijeenkomst

Pauluskerk Lisse Ruishornlaan 33, LISSE

Stille-Weekdienst olv commissie vieringen

Paasjubel op Duinhof

Begraafplaats Duinhof Spekkelaan 12, Lisse

De Samenwerkende Kerken Lisse organiseren op de vroege Paasmorgen, zondag 9 april a.s., wederom de traditionele Paasjubel. Op eerste Paasdag komen christenen uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus om Hem eer te bewijzen maar het graf bleek leeg! […]

Kerkdienst

Grote Kerk Lisse Heereweg 250, LISSE

ds. T. Doornebal

Kerstnachtdienst

Pauluskerk Lisse Ruishornlaan 33, LISSE

In te vullen door werkgroep Jeugd, ook de organist