Weer naar de Pauluskerk

Conny van der Eijk

25 september 2023

De kerkenraad heeft besloten vanaf 2 november de erediensten weer in de Pauluskerk te houden.

De Dankdienst voor gewas en arbeid, op woensdag 1 november, wordt nog in de Grote Kerk gehouden.  Ook de Kerstnachtdienst wordt in de Grote Kerk gehouden.

Zoals u weet doen we dit om twee redenen. Het verhuizen van de apparatuur kost veel tijd en de apparatuur heeft te lijden onder deze verhuizingen. Daarnaast proberen we waar mogelijk de energiekosten te drukken.