Vier bijzondere collectes per jaar

Amy Bongers

23 maart 2023

Na de kerkfusie heeft de kerkenraad besloten welke bijzondere collectes er worden gehouden naast de actie kerkbalans. Voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk zijn dat er meer dan vóór de fusie en voor de mensen uit de Hervormde Gemeente zijn dat er minder. De collectes zijn gekoppeld aan een kerkelijke feestdag:

Paascollecte: bestemd voor kerkbeheer PGL (nieuw voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk).

Pinkstercollecte (ook bekend als Zendingscollecte): bestemd voor een specifiek doel van de diaconie. Voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk kan deze collecte worden gezien als opvolger van de gift voor de diaconie aan het begin van het jaar.

Oogstgave (ook bekend als Wintercollecte): deze wordt gehouden rond de Dankdag voor Gewas en Arbeid en is bestemd voor een specifiek doel van de diaconie.

Eindejaarscollecte: deze wordt gehouden tijdens de advent en is bestemd voor kerkbeheer PGL (nieuw voor de mensen uit de Gereformeerde Kerk).

De bij de mensen uit de Hervormde Kerk bekende collecte voor de solidariteitskas is vervallen.
Ook de abonnementen voor het kerkblad zijn vervallen.

Voor bovenstaande collectes krijgen de leden een aanschrijving per email en ook wordt er aandacht aan besteed in de Nieuwsbrief.
Geven aan deze collectes is natuurlijk op vrijwillige basis. Toch verwachten kerkbeheer en diaconie dat u ruimhartig geeft.

Zie voor alle maandelijkse collectes hier het overzicht: maandelijkse-collecten2023