Start actie Kerkbalans 2023

Annemarie Brandsen

14 januari 2023

De actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Met deze actie zamelen we geld in voor onze Protestantse Gemeente Lisse.
Van 16 t/m 27 januari gaan 45 vrijwilligers op pad om bij onze leden de brieven te bezorgen.

Wij hopen dat onze leden een ruimhartige toezegging doen. Want zonder die financiële steun kan onze kerk niet voortbestaan. Een aantal leden heeft al digitaal toegezegd waarvoor dank!

Wij wensen onze vrijwilligers veel succes en hopen op een mooie opbrengst voor onze kerk.
Voor vragen of opmerkingen over dit bericht kunt u zich richten tot het Kerkelijk bureau: kb@pknlisse.nl