Persbericht – Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Lisse

Annemarie Brandsen

10 mei 2023

Na een vacaturetijd van ruim vijf jaar heeft de Protestantse Gemeente te Lisse een nieuwe predikant. Ds. Theo Doornebal doet op zondag 14 mei intrede in de Grote kerk aan de Heereweg..
De 41-jarige predikant is afkomstig uit Herveld. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en Oxford.

Sinds het vertrek van de vorige predikanten van de hervormde gemeente heeft de Protestantse Gemeente Lisse te kampen gehad met diverse ontwikkelingen. Naast de ontstane vacature verkeerden de voormalige hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in een fusieproces waarbij tevens de verkoop van enkele kerkgebouwen een rol speelde. Daarbovenop kwam de coronacrisis. Dit alles maakte het beroepen van een nieuwe dominee erg lastig. Ds. Annelies Moolenaar heeft de afgelopen jaren als vaste predikant haar taken zo goed mogelijk weten in te vullen met aanvulling van diverse tijdelijke predikanten en een kerkelijk werker.

De fusie is inmiddels een feit, de verkoop van de kerkgebouwen is in gang gezet en de coronacrisis is achter de rug. Met de komst van ds. Doornebal en zijn gezin hoopt de Protestantse Gemeente Lisse een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. De beide predikanten zullen hun taken in de loop der tijd nader op elkaar afstemmen.

Voor meer informatie mbt persbericht – graag contact opnemen met Eric Citroen – E: ericcitroen@pknlisse.nlĀ