OPROEP vanuit de kerkenraad

Joke de Jager

28 maart 2024

De Kerkenraad zoekt gemeenteleden voor de volgende ambten:

Secretaris/scriba
– je werkt nauw samen met de voorzitter, o.a. bij het voorbereiden van de vergaderingen
– je werkt de notulen uit
– je bent verbindend naar colleges en werkgroepen door te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste persoon terecht komt
– uiteraard ben je handig met de computer
– je beheert het contactadres van de kerkenraad op de website
– kortom je bent de spin in het web! Daarom is het fijn als je ca 2 uur per week beschikbaar hebt voor deze functie.

Ouderlingen
-Ouderling met als doelgroep : Ouderen 75+
-Ouderling met als neventaak Werkgroep Vieren.
Als ouderling is je hoofdtaak zorg voor de gemeente. Je bent onderdeel van het Ouderlingenberaad waarin je actief meedenkt over de opbouw en ondersteuning van de gemeente.
De ouderling doelgroep 75+ is vooral ‘bezoekouderling’ en neemt als zodanig ook deel aan de Werkgroep Ontmoeten & Pastoraat.
De ouderling met als neventaak Werkgroep Vieren houdt zich met name bezig met het beleid rondom de erediensten.  Maar ook deze ouderling is inzetbaar voor huisbezoeken, specifiek rondom het thema ‘eredienst’.

Diaken
Ze worden wel ‘de doeners’ van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben, zowel binnen als buiten de kerkgemeente. Heeft een onmisbare rol bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden en verantwoordelijk is voor de collectes.

CvK : ouderling-kerkrentmeester
Gebouwen, mensen, middelen, geld en organisatie: dit zijn de aandachtsgebieden van het CvK. Er zijn altijd taken die bij je passen: administratief, kennis van gebouwen, onderhoud, audio/video, ICT, ……… Te veel om op te noemen én je hoeft niet alles te kunnen. In de rol van ouderling-kerkrentmeester kijk je naar het geheel van de gemeente. Er staan een paar grote onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor de toekomst van PGL. Wat is mogelijk, waar liggen kansen, hoe kunnen we ons ontwikkelen zijn vragen die samen met de kerkenraad besproken worden.

De kerkenraad vraagt de gemeente om na te denken welke van onze broeders of zusters de talenten hebben gekregen om 1 van deze taken op zich te nemen en die namen aan Irene Schoonewille door te geven via voorzitter@pknlisse.nl of 0648452356 voor 15 april 2024.