Nieuws werkgroep Communicatie

Annemarie Brandsen

11 juni 2023

Graag informeren wij u over alle bestaande én binnenkort nieuwe communicatie uitingen van PG Lisse.

Wat hebben we nu:

  • Wekelijkse nieuwsbrief (digitaal) naar zowel onze gemeenteleden als belangstellenden. De meeste informatie zal u ook op de website terugvinden (kerkdiensten, collecten) maar niet het persoonlijke nieuws dat via het pastoraat komt. Ook vindt u de orde van dienst in de nieuwsbrief.
  • Website – hierop staat al het openbare nieuws over en van onze gemeente. Hier zal geen privacy gevoelige informatie vermeld worden.
  • Facebook (Facebook PG Lisse) vermeldt ad hoc nieuws en is geen officieel communicatie kanaal naar de gemeente. Facebook is ook openbaar dus ook hier wordt geen privacy gevoelige informatie gedeeld.

Wat komt er binnenkort:

  • Kerkblad nieuwe stijl voor abonnees

De werkgroep communicatie treft voorbereidingen voor het uitgeven van een ‘kerkblad nieuwe stijl’ op papier. Doordat alleen gemeenteleden zich kunnen abonneren, kan in dit blad wél privacygevoelige informatie over gemeenteleden (na hun uitdrukkelijke toestemming) worden opgenomen. U ontvangt binnenkort een brief vanuit het kerkelijk bureau met uitleg over abonnement en betaalwijze zodat u zich kan aanmelden hiervoor.
Inhoud: o.a. informatie over kerkdiensten, geboortes, jubilea, overlijden, verhuizingen, mutaties, verjaardagen.
Frequentie: 1x per 2 maanden.
Abonnementsprijs: € 25 per jaar.  Uitgangspunt is dat de prijs kostendekkend is.
Over 2023 betaalt u € 12,50 omdat het abonnement na de zomer in gaat.

Deze App is alleen toegankelijk voor kerkleden van de PG Lisse. De App is gericht op informeren, verbinden, gemeente beleving, persoonlijke interacties versterken en drempels verlagen. In de App zal alles te vinden zijn, van kerkdiensten rooster, tot activiteiten, groepen, verjaardagen, jubilea, nieuws, collectes etcetera. We zijn nog in de “bouwfase” van de App. Meer informatie volgt met de startzondag in september.

Heeft u een mooie suggestie voor de naam van het nieuwe Kerkblad of overige vragen, mailt u dan naar : communicatie@pknlisse.nl