Gezongen, gevierd en gezegend

support

2 oktober 2022

Nog één keer gingen we op 15 mei jl. in de ochtend als afzonderlijke gemeentes naar onze eigen kerkgebouwen voor een eigen afscheidsdienst om vervolgens op diezelfde dag gezamenlijk te lunchen en een gezamenlijke start te maken in onze nieuwe gezamenlijke kerk. Vanaf nu zijn we echt de Protestante Gemeente van Lisse.Afscheid
In de ochtend van 15 mei troonden vele gemeente leden van de, toen nog, Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk naar hun oude vertrouwde kerkgebouwen: de Grote Kerk, de Pauluskerk en de Gereformeerde Kerk De Klister. Aldaar had iedere gemeente haar eigen afscheidsdienst. Er werd afscheid genomen van ambtsdragers die zich jarenlang voor de gemeente hadden ingezet en voor de Pauluskerk en de Gereformeerde Kerk werd er ook afscheid genomen van het gebouw. Met een afsluitend kopje koffie werd er stil gestaan bij vele herinneringen die de kerkgebouwen herbergen.
Om deze mooie herinneringen niet te vergeten, had iedere kerk een aantal relikwieën uitgezocht om mee te nemen naar de nieuwe gezamenlijke kerk. Deze relikwieën werden (symbolisch) meegenomen in de stoet naar de Proeverij toe, waar we verzamelden voor een heerlijke lunch verzorgd door Baaij.Kletsen en Doen
Tijdens de goed verzorgde lunch mochten de gemeenteleden voor de verandering iets uit de collectezak halen. Uit de zak met de K (voor Kerk) kon een kletsopdracht  gehaald worden. Bijvoorbeeld: ‘Vraag aan 3 mensen hoe de hemel eruit ziet.’ Uit de D (Diaconie) kon een Doe-opdracht gehaald worden: ‘Ga met 3 mensen die je niet kent op de foto’.
Bovendien kon men elkaar uitdagen voor een potje sjoelen, darten of tafelvoetballen. Voor de liefhebbers was er ook een kleurplaat te kleuren.Daarnaast konden de gemeenteleden hun (mozaïek)steentje bijdragen aan het nieuwe gezamenlijke relikwie: een groot kruis met een vredesduif en vele kleuren die onszelf en de bollenvelden van Lisse representeren. Het grote kruis was een waar succes. Zo mooi om te zien dat alle generaties rondom het kruis samenkwamen en hun steentje bijdroegen. En hoewel die nog niet helemaal af is, is het resultaat nu al fantastisch!Vieren
Met een veelkleurig kruis als middelpunt van onze gemeente, werd de eerste officiële dienst als PGL gehouden. Tijdens deze dienst hebben we gezongen, gevierd en gebeden voor een mooi nieuw begin met elkaar op een nog te ontdekken pad. Vanuit het visioen dat Zacharias voor de kerk van onze Heer had, gaan we op weg. Het visioen is heel mooi gevisualiseerd in een in de dienst gepresenteerd schilderij met elementen die onze kerk en onze gemeente bepalen. En deze visualisatie willen we gaan ontdekken en opbouwen. Iedereen naast elkaar, voor elkaar en achter elkaar met God boven ons, Jezus onder ons en de Heilige Geest in ons midden.