Gesprekskring “Onderweg ”

Wij zijn een gesprekskring voor iedereen vanaf ca. 50 jaar die een keer in de zes weken op donderdagavond in De Proeverij bij elkaar komt onder leiding van ds. Theo Doornebal. Tijdens onze bijeenkomsten behandelen we steeds een hoofdstuk uit het boekje “Kijk op geloof” van Henri Veldhuis. We zouden het erg leuk vinden om ook nieuwe kringleden te verwelkomen, dus kom gerust een keertje kijken.: kom erbij en ga met ons mee dit nieuwe seizoen in.

Waar: In de kleine zaal van de Proeverij.
Wanneer: Data voor het nieuwe seizoen volgen snel

Meer informatie en aanmelden: Bep Binnendijk, tel. 06-39639304. E-mail: fam.binnendijk@quicknet.nl