Collecten September 2023

Amy Bongers

21 augustus 2023

Zondag 3 september

1e collecte bestemd voor KiA Werelddiaconaat Israël.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie: bloemenfonds.

Jongeren leren meer over mensenrechten in Israel.
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.       Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Zondag 10 september
1e collecte bestemd voor het Nieuwe Binnenlandse Project. U hoort het in deze startdienst.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Bent u ook benieuwd naar het nieuwe binnenlandse doel? Hadassa stopt, u hoort wat de totale opbrengst is geworden.

Zondag 17 september
1e collecte bestemd voor Vredeswerk KiA: Zending in Syrië.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Kerk als plek van hoop en herstel.
Naast herstel van de kerken zorgt de kerk ook voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers.
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Zondag 24 september
1e collecte bestemd voor PKN Israëlzondag.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)

We hebben bericht gekregen van de RABO bank dat de nieuwe naam is geaccepteerd, maar nu is het wachten op de officiële brief/bevestiging. Binnenkort hoort u van ons.      

2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen. 

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor Mercy Ships. Er zullen nog wel collectes gehouden worden tot september 2024. Daarna stopt het project voorlopig.

Vanaf 10 september 2023 is de offerkist voor het nieuwe binnenlandse project.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.