Collecten september 2024

Joke de Jager

4 juli 2024

Zondag 1 september
1e collecte voor Protestantse kerk. Nieuwe vormen van kerk-zijn.
2ecollecte voor kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist voor Exodus gevangenenzorg
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten rondom geloven.

Zondag 8 september
1e collecte. Nieuw buitenlands doel: In deze dienst wordt het doel bekend gemaakt.
2e collecte Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist voor het nieuwe buitenlandse doel

Zondag 15 september
1e collecte KiA werelddiaconaat Colombia Seksueel misbruik jongeren stoppen.
2e collecte Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist, nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele misbruik of dat dreigen te worden.

Zondag 22 september
1e collecte Vredesweek KiA Syrie. Bouw de kerk weer op.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist, nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Zondag 29 september
1e collecte Heilig Avondmaal, nieuw buitenlands project, bekend gemaakt op 8 sept, startzondag.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte bestemd voor College van Kerkrentmeesters, energiekosten .
Offerkist het nieuwe buitenlandse doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)