Collecten Oktober 2023

Amy Bongers

15 september 2023

Collecten oktober 2023

Zondag 1 oktober
HA collecte bestemd voor het nieuwe diaconale binnenlandsproject: Excodus.
2e collecte voor de diaconie algemeen.
Uitgangscollecte voor Kerkbeheer PGL.

Gevangenenzorg Exodus
Hulp tijdens en na detentie. Op verschillende manieren bieden wij begeleiding en opvang aan gemotiveerde (ex-) gedetineerden om na hun straf succesvol terug te keren in de maatschappij.

Zondag 8 oktober Plusdienst
1e collecte bestemd voor nog onbekend
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Zondag 15 oktober
1e collecte bestemd voor het Stichting Thomas in Chennai
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen

Stichting Thomas
Zoals altijd zal het geld besteed worden aan de allerarmsten in India. Dat zijn er velen. Op de stoepen van
Chennai leven hele gezinnen. Onze contactpersoon Dr. Lamech zorgt ervoor dat ze iedere dag een voedselpakket krijgen.
Geef met gulle hand, het is zo wélbesteed!

Zondag 22 oktober
1e collecte bestemd voor KiA Werelddiaconaat Indonesië, wereldvoedseldag.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Sterke vrouwen in( Papoe)a Indonesië
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Zondag 29 oktober ochtenddienst
Dankdagcollecte bestemd voor KiA Werelddiaconaat Rwanda
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor de fruitbakjes, die rondgebracht worden door en voor gemeenteleden. Pastoraat!

Met zusters werken aan gezond eten.
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden.
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

 Zondag 29 oktober worship muziekdienst om 19.00 uur.
 Eenmalige collecte bij de uitgang voor de onkosten.

1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.

2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.