Collecten oktober 2024

Joke de Jager

4 juli 2024

Zondag 6 oktober
1e collecte Israëlzondag werelddiaconaat. Israël jongeren bouwen aan een cultuur van vrede
2e collecte Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen.
Offerkist  nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.

Zondag 13 oktober
1e collecte CPK missionair Nederland. De kerk zoekt jongeren op.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Zondag 20 oktober
1e collecte KiA werelddiaconaat Indonesië. Kerk versterkt werk en positie van de boeren.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen
Offerkist nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag).
Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Zondag 27 oktober
1e collecte KiA binnenlands diaconaat. Samen tegen armoede.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte bestemd voor College van Kerkrentmeesters, energiekosten .
Offerkist nieuw buitenlands doel (bekend gemaakt op 8 sept, startzondag)
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank.