Collecten November 2023

Amy Bongers

15 september 2023

Collecten november 2023

Woensdag 1 november
Dankdagcollecte bestemt Kerk in Aktie voor Rwanda.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boerinnen en boeren op de demonstratieboerderij.
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.  
Met zusters werken aan gezond eten in Rwanda

Zondag 5 november
Najaarszendingscollecte bestemt Kerk in Aktie voor Colombia
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak?
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Zondag 12 november
1e collecte bestemt Kerk in Aktie voor Libanon.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Kansen voor jongeren in achterstandswijk. Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Zondag 19 november
1e collecte bestemt Kerk in Aktie voor kinderen in de knel in Myanmar.
2e collecte voor Kerkbeheer PG.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Myanmar, ontheemde kinderen op weg naar een toekomst.
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Gedachteniszondag 26 november
1e collecte bestemd voor pastoraat PGL.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Pastoraat
Om het pastoraat in onze gemeente te ondersteunen in raad en daad.

1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.

2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen. 

Offerkist bij de uitgang: voor het nieuwe binnenlands project Exodus. U hoort er meer over.

Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie

Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.