Collecten Mei 2023

Amy Bongers

19 april 2023

Diaconie Protestantse Gemeente te Lisse. –  Collecten mei 2023

Zondag 7 mei
1e collecte bestemd voor Ker in Aktie: Noodhulp aan Oekraïne
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Noodhulp Kerk voor de samenleving in Oekraïne
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien. Helpt u mee?

Zondag 14 mei
Collecte bestemd voor Kerk in Aktie, Binnenlands diaconaat: Diaconaal betrokken zijn in de wijk.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Kerk zijn doe je met elkaar in Nederland
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

Hemelvaartsdag 18 mei
1e collecte bestemd voor Protestantse Kerk, Missionair Werk
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Pioniersplekken
Nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Zondag 21 mei vieren we het Heilig Avondmaal
1e collecte bestemd voor diaconie algemeen.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte is de HA collecte voor Mercy Ships, het project om per schip Afrikaanse landen te bereiken voor mensen die na hun operatie weer maatschappelijk mee kunnen doen.

 Zondag 28 mei
1. Pinkstercollecte bestemd voor Kerk in Aktie: Egypte, bijbelcompetitie voor en met kinderen.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor de boottocht met 80+ ouderen van onze kerk op 30 juni.

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee!

De diaconie beveelt deze projecten van harte bij u aan.

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.         

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.
We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.

Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.