Collecten Maart 2023

Amy Bongers

24 februari 2023

40 Dagentijd Zondag 5 maart
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Zending Palestina: samen bijbellezen opent deuren.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Samen bijbellezen opent deuren in Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.

Biddag woensdag 8 maart
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Ghana: een beter inkomen voor boerinnen.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Noord-Ghana is een droog gebied. Het is moeilijk om hier rond te komen met landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het inkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten.De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.
Wat betekent dit project voor Elizabeth?
“Ik leid een groep van duizend vrouwen die allemaal afhankelijk zijn van kariténoten. We hebben vanwege corona zware jaren achter de rug. Er was toen nauwelijks vraag naar onze noten. Met hulp van Ghanese en buitenlandse kerken verkopen we onze noten nu voor een vaste prijs aan Fuji Oil Ghana, een toonaangevende leverancier van plantaardige oliën & vetten. Dit bedrijf doet ook aan voorfinanciering. Deze samenwerking geeft ons zekerheid en we zijn verzekerd van een eerlijke prijs voor wat we leveren. We hebben nu geld om onze kinderen naar school te laten gaan en komen de droge tijd makkelijker door.”

40 Dagentijd Zondag 12 maart
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Binnenlands diaconaat: omzien naar gevangenen.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Omzien naar gevangenen in Nederland 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

40 Dagentijd Zondag 19 maart
1e collecte bestemd voor PKN Missionair: Ontdekken in de kliederkerk.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

40 Dagentijd HA Zondag 26 maart
1e collecte bestemd voor het tweejarig diaconaal buitenlands doel Mercy Ships
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

 • 1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
  NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
  Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.         
 • 2e collectes
  NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)
 • Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.
 • Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.  We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.
  Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.