Collecten Juni 2023

Amy Bongers

24 mei 2023

Collecten juni 2023

Zondag 4 juni
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie: Hadassa, het 2 jarig diaconaal project.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor de boottocht met 80+ ouderen van onze kerk op 30 juni.

De Hadassa hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven. Als je bij de Hadassa hoeve komt wonen, dan creëren wij voor jou een veilige en prettige woonsituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa hoeve krijg je een begeleidingstraject, met als doel dat je je talenten (weer) gaat ontdekken en deze gaat inzetten.

Zondag 11 juni
Collecte bestemd voor Protestantse Kerk Nederland Missionair: Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Pioniersplekken nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk. Aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers om het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen en hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Zondag 18 juni
1e collecte bestemd voor Bangladesh, kansen creëren voor jongeren.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte is voor diaconie algemeen.

Bangladesh: In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt omdat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er veel vraag naar goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Aktie gaat met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een werk-leertraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat ze een eigen bedrijf kunnen beginnen.

Zondag 25 juni
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Werelddiaconaat: Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor Diaconie algemeen.

Colombia
De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.
Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.
Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

De diaconie beveelt deze projecten van harte bij u aan.
1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)

Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.         

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)
Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.