Collecten juli 2024

Joke de Jager

4 juli 2024

Zondag 7 juli
1e collecte bestemd voor PKN, Dovenpastoraat, preken in gebarentaal.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven.
Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Zondag 14 juli
1e collecte bestemd voor Mercy Ships, hospitaalboten rond Afrika.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Op de Mercy Ships werken vrijwilligers van artsen tot verzorgenden zonder vergoeding en vanuit de christelijke boodschap. Zij doen levensveranderende operaties waardoor kinderen en volwassenen weer volwaardig mee kunnen doen.

Zondag 21 juli
1e collecte bestemd voor De Brug, voor verslavingszorg in Katwijk.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Omzien naar elkaar is ook: mensen opvangen die door de verslaving hun leven niet in de hand hebben. De Brug is een christelijke organisatie die deze zeer noodzakelijke hulp kan bieden met uw ondersteuning!

Zondag 28 juli
HA collecte bestemd voor Exodus, ons tweejarig binnenlands project voor gevangenenzorg. 2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte in de laatste zondag van de maand voor energiekosten CvK.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

1e collecte o.v.v. een specifiek doel of algemeen doel NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.
2e collecte NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)
Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen. Offerkist bij de uitgang: voor het nieuwe binnenlandsproject Exodus. Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.