Collecten Juli 2023

Amy Bongers

22 juni 2023

Collecten Juli 2023

Zondag 2 Juli
1e collecte bestemd voor Werelddiaconaat Indonesië – pastorale en praktische hulp aan migranten.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor Jeugdkamp PGL 2023.

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/pastorale-en-praktische-hulp-voor-migranten/

Plusdienst Zondag 9 juli
1e collecte bestemd voor Gevangenen zorg in Nederland: geloof in herstel.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte ter bekostiging van de Plusdienst.

Iedereen verdient een tweede kans
Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans.
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Dit doen we met 650 vrijwilligers.

Zondag 16 juli
1e collecte bestemd voor PKN De Besorhoeve, Rust, Ruimte en Zorg in Voorst
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor Jeugdkamp PGL 2023

Ons doel is een plek bieden met rust, ruimte en zorg aan:

  • Jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met een indicatie, die zich willen voorbereiden op zelfstandig wonen.
  • Volwassenen (18 – 50 jaar) met een indicatie, die zich (opnieuw) willen voorbereiden op zelfstandig wonen.
  • Volwassenen zonder indicatie, die een tijdelijke plek nodig hebben om even tot rust te komen. Bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding, burn-out of mentale overbelasting.

HA Zondag 23 Juli. Op HA zondag zijn de 1e en 2e collecte voor diaconale doelen.
1e collecte bestemd voor het tweejarig diaconaal buitenlands doel Mercy Ships
2e collecte voor diaconie algemeen
Uitgangscollecte voor Kerkbeheer PGL

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Zondag 30 juli
1e collecte bestemd voor Ziekenhuis, project familie Sauer in Bangladesh
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.      

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

 Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen. 

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.