Collecten Januari 2024

Joke de Jager

5 november 2023

Zondag 7 januari
1e collecte bestemd voor PKN jonge generaties: Interactief bijbelspel voor jongeren.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.
Sirkelslag
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan.
Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 14 januari
HA collecte voor het binnenlandsdoel: Exodus.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.
Waarom Exodus?
Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

 Zondag 21 januari
3e Adventscollecte Kerk in Aktie voor PKN Missionair Werk: Kennis over pionieren.
2e collecte voor Kerkbeheer PG.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist: Exodus, gevangenenzorg.
Pionieren
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk[1]zijn. Via online modules over thema’s als Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?, Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn? en Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk? stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn

HA zondag 28 januari
HA collecte bestemd voor Exodus, gevangenenzorg.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus voor gevangenenzorg.
Waarom Exodus?
Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.
1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.
2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)
Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.
Offerkist bij de uitgang: voor het nieuwe binnenlandsproject Excodus. U hoort er meer over.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Dick de Bruin, tel. 06 20226308 of dckdebruin@versatel.nl en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.