Collecten Februari 2023

Amy Bongers

26 januari 2023

Zondag 5 februari
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Werelddiaconaat: Pakistan.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Organisatie AWARD Pakistan.
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Zondag 12 februari
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Noodhulp Ethiopië
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Noodhulp Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.  Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Zondag 19 februari
1e collecte bestemd voor Hadassa, ons vorige diaconale doel.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Hadassa: Om jonge vrouwen de kansen te bieden tot een nieuw zelfstandig leven.

40 dagentijd begint, de tijd naar Pasen.
Zondag 26 februari
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie: Zending Zambia, maatjes voor gezinnen zonder ouders.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.         

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie.