Collecten augustus 2024

Joke de Jager

4 juli 2024

Zondag 4 augustus
1e collecte bestemd voor Familie Sauer, voor het ziekenhuis in Bangladesh.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte: is in samenwerking met ons project Exodus bestemd voor een ijstractatie in forensich centrum Teylingereind te Sassenheim. Twee van onze diakenen gaan helpen met uitdelen.
Offerkist voor Exodus, gevangenzorg.

Zondag 11 augustus
1e collecte: KiA zomerzending Pakistan: christenen staan sterker in hun geloof.
2e collecte: kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte: is in samenwerking met ons project Exodus bestemd voor een ijstractatie in forensich centrum Teylingereind te Sassenheim. Twee van onze diakenen gaan helpen met uitdelen.
Offerkist voor Exodus gevangenzorg.
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. KiA steunt een bijbelschool, OTS, die hen d.m.v. trainingen meer over de bijbel leert en ook laat zien hie je je als christen staande kunt houden in de maatschappij.

Zondag 18 augustus
1e collecte bestemd voor St Thomas, Madras, die kinderen en weduwen steunen.
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus gevangenzorg.

Zondag 25 augustus
1e collecte voor Mercy Ships
2e collecte kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters, energiekosten.
Offerkist voor Exodus gevangenzorg.
Op de Mercy Ships werken vrijwilligers van artsen tot verzorgenden zonder vergoeding en vanuit de christelijke boodschap. Zij doen levenveranderende operaties waardoor kinderen en volwassenene weer volwaardig mee kunnen doen.