Collecten Augustus 2023

Amy Bongers

21 juli 2023

Zondag 6 augustus
1e collecte bestemd voor Hadassa, het tweejarig binnenlandsdoel voor jonge vrouwen naar een zelfstandig leven.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor Mercy Ship, het tweejarig buitenlandsproject.

Zondag 13 augustus
1e collecte bestemd voor Kerk in Aktie Zomerzending: Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor Mercy Ships


Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims.
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/  

Zondag 20 augustus
1e collecte bestemd voor KiA Werelddiaconaat: Myanmar, Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Zondag 27 augustus Gezinsdienst
1e collecte bestemd voor PKN Kinderen en Jongeren: Goed voorbereid met jongeren op weg.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Goed voorbereid met jongeren op weg!
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)

Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.      

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.