Collecten April 2023

Amy Bongers

23 maart 2023

Zondag 2 april Palmpasen
1e collecte bestemd voor Protestantse Kerk: PaasChallenge voor jongeren van 10 tot17.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

PaasChallenge
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.
Zondagavonddienst: Passiemuziek door Anja van der Ploeg met muziekgroep.
Uitgangscollecte voor de onkosten.

De Stille Week van maandag 3 april t/m 8 april geen collecten, behalve HA Witte Donderdag 6 april
Uitgangscollecte voor Mercy Ships.

Zondag 9 april|
Paascollecte bestemd voor Kerk in Aktie : Werelddiaconaat Moldavië
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Kerk helpt kwetsbare mensen: achtergebleven ouderen en kinderen.
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 16 april
1e collecte bestemd voor project Hadassa, ondersteunen van jonge vrouwen om een eigen leven op te bouwen.
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Zondag 23 april
1e collecte bestemd voor het Lindaproject in Oeganda
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Lindaproject Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in Noord-Oeganda,
Hier zijn we weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Oeganda. De schoolvakanties zijn weer begonnen, 2 weken eerder dan gepland. Waren de scholen eerst 2 jaar dicht vanwege de Corona pandemie, nu is er in Uganda een Ebola epidemie. Uit voorzorg heeft men besloten alle scholen eerder te sluiten, vanwege het besmettingsgevaar. Ebola is een dodelijke aandoening, niet te vergelijken met Corona. Vanwege de tweejarige “vakantie” besloot men te proberen alle gemiste educatie in te halen. Kortere vakanties, ander curriculum, klassen overslaan. Men heeft niet de kans gepakt om eindelijk gelijk te gaan lopen met de schooljaren in het grootste deel van de wereld. Dus het 3e trimester is net achter de rug en in Februari begint er een nieuw schooljaar. Yubo moet helaas P5 (groep 6) overdoen. De rest deed het naar omstandigheden goed. Jonathan gaat naar P7 (groep 8). Finah deed eindexamen Basisschool. Ivan deed eindexamen O level (Mavo), Kizito deed eindexamen junior huisschilder. Ze zijn alle 3 in afwachting van de resultaten. Sarah gaat naar S6, Laatste klas Havo. Dinah gaat naar S3 en Nancy naar S1. David is bezig aan zijn stage elektrotechniek. Zoals overal wordt het in Lira ook elke dag duurder. Daarbij is er een enorme werkeloosheid. En compensatie door de regering is een onbekend fenomeen in Uganda. Wij zijn heel dankbaar voor uw giften. Bankrekening NL02INGB0000111049 t.n.v. Het LindA Project te Sint-Michielsgestel.

Zondag 30 april
1e collecte bestemd voor Stichting Thomas in Madras, Indië
2e collecte Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Stichting Thomas (www.stichtingthomas.nl) In februari hebben twee bestuursleden onze projecten in India bezocht. Het was een blij weerzien na 3 jaar omdat i.v.m. corona het reizen eerder werd afgeraden. Alle 46 kinderen die vanuit ons land worden gesponsord waren goed gezond. Ook hebben we de bijna 600 weduwen die we maandelijks steunen met een pakket met rijst, kokosolie, zeep en kruiden, ontmoet. Voor een aantal mensen hebben we vanuit ons fonds de kosten voor een medische behandeling betaald. In het kader van leprabestrijding heeft onze contactpersoon Lamech een programma opgesteld voor mensen uit de omliggende dorpen die getroffen zijn door deze ziekte. Tegenwoordig zijn er medicijnen. Helaas er zijn nog zoveel mensen die niet tijdig deze behandeling hebben gekregen en gehandicapt zijn. Elke maand komen ze in onze polikliniek, worden onderzocht door een dokter en krijgen medicijnen. Voordat ze weer naar huis gaan, krijgen ze een heerlijke maaltijd. Om dit mooie werk te kunnen voortzetten hebben we ook uw hulp nodig. Rek.nr. NL25ABNA0629538646 t.n.v. Thomas Hulpfonds Madras De diaconie beveelt deze projecten van harte bij u aan.

1e collectes onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)

Er wordt aan gewerkt, maar zolang er nog geen PGL bankrekeningen bekend zijn, kunt u uw geld naar onderstaande rekeningen overmaken. T.z.t. worden de namen omgezet naar PGL.

2e collectes
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)

Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.

Offerkist bij de uitgang: tot september 2023 voor het buitenlandse doel: Mercy Ships, zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie

Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Wietske Jensma, Tel 06-47018219 of wjensma@hotmail.com en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl