Bijbelkring op de Middag

Één van de activiteiten van de PGL is de Bijbelkring op de Middag.  Oorspronkelijk was de naam: Bijbelkring Grote Kerk.Sinds de fusie wordt de kring aangeduid met de naam: Bijbelkring op de Middag.We komen één keer per maand bij één op maandagmiddag in de Proeverij.Het aantal leden is 19.  De leiding is in handen van Ds. Theo Doornebal.

De laatste jaren waren dat ds. Jan Kraaijeveld, die met ons het prachtige Bijbelboek Filippenzen besprak. En onder de leiding van ds. Marius van Duijn hebben we teksten uit het Johannes evangelie besproken, zoals over de voetwassing door Jezus, waarna Hij aan de discipelen vraagt: “ begrijpen jullie wat ik gedaan heb?”Samen zoeken we naar antwoorden, waarbij we vaak ook komen tot gesprekken over ons persoonlijk geloof. Het zal duidelijk zijn dat de kring een mooi aantal leden telt, maar er kunnen er altijd meer bij.  Ik, Nel Daudeij, ervaar het deelnemen aan de kring als opbouwend en leerzaam.  En de ontmoeting met de andere leden is heel fijn en niet te vergeten: ook gezellig!Nog iets over de naam: Bijbelkring op de MiddagDie is gekozen met als inspiratie een gedicht dat in het liedboek staat (op pag. 541)                                                                Midden op de dag kom ik tot u                                      Wees gij ,o,Heer, het middelpunt van mijn leven.                                      Midden op de dag kom ik tot u,                                      wees gij ,o,Heer, het hart van mijn bestaan.
Tenslotte: u bent van harte welkom op deze kring.

Geplande data: data volgen in augustus – 1 x per maand op maandagmiddag
Waar: kleine zaal Proeverij.
Leiding: ds.Theo Doorenbal
Het onderwerp zal zijn:  Het leven van Jozef ( Genesis )
Meer informatie: Nel Daudeij, T. 0252 – 413421; mail: nhdaudeij@kpnmail.nl