Bijbelkring op de Middag

Deze Bijbelkring komt een keer per maand bijeen. De kring telt nu een mooi aantal leden, maar er kunnen er altijd meer bij.

We behandelen een aantal passages uit het Johannes-evangelie, met als thema: vragen naar de (on-)bekende weg? We bespreken teksten als ‘willen jullie niet weggaan?’ of ‘heeft hij gezondigd of zijn ouders?’ Dit zijn vragen die zomaar ook bij onszelf kunnen leven. Samen zoeken we naar antwoorden.  We verdiepen ons niet alleen in de teksten, maar komen ook vaak tot gesprekken over ons persoonlijk geloof.

Geplande data: 9 januari 2023, 13 februari, 13 maart, 17 april, 8 mei, 12 juni – Maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: kleine zaal Proeverij.
Leiding: ds. Marius van Duijn
Meer informatie: Nel Daudeij, T. 0252 – 413421; mail: nhdaudeij@kpnmail.nl