Afscheid van ds. Marius van Duijn

Joke de Jager

24 april 2023

We wisten dat het eraan zat te komen, dit afscheid, ds. Marius van Duijn was immers een ’tussenpaus’ en per 14 mei komt er weer een vaste dominee. Maar toch ….. we zullen hem missen, want hij was toch een beetje ‘onze’ dominee geworden. Inmiddels ‘zit’ ds. Van Duijn alweer bij de buren in Protestants Sassenheim, eveneens als interim-predikant. Dus, wellicht kruisen onze wegen elkaar nog eens.
Als PGLisse bedanken wij ds. Van Duijn voor zijn bereidwillige inzet en wensen wij hem Gods zegen toe op zijn verdere levenspad.
En natuurlijk doen we dat als gemeenteleden ook persoonlijk na de dienst van 30 april a.s. in de Pauluskerk.
Dus, komt allen en wens ds. Van Duijn alle goeds!
En hoe hij het zelf heeft ervaren de afgelopen twee jaar in Lisse? Dat lees je hieronder:

Bedankt
Een reminder in de mailbox: wil je het stukje over afscheid opsturen? Tsja, daar ben ik dus (onder andere 🙂 ) niet heel goed in; afscheid nemen. Het hoort er wel bij, als ambulant predikant. Je loopt een poosje met een gemeente op en op een gegeven moment opent zich weer een nieuwe route en wandel je verder. Met vrede gegroet!
’n Krantenbericht, toevallige ontmoeting of plaatsaanduiding onderweg, schiet het je weer te binnen en je bent nieuwsgierig hoe het gaat. PGLisse; 2021-2023, volop Corona-tijd, de collegialiteit met Annelies en Ramona, voorzitters AK, de Bijbel&Onderwegkring, beleidsstukken en old-skool pastorale vragen. Last but not least de mooie datum van 15 mei 2022; de fusiedienst van de Protestantse Gemeente, één veelkleurig boeket. Mooie momenten om te koesteren. Omdat plaatjes altijd extra sprekend zijn, hierbij het schitterende schilderij dat ik – werkend in de consistorie van de Grote Kerk – zag; aan de ene kant een wand vol weleerwaarden, aan de andere kant het plein van de kerk. Een wensdroom, een gebed, een belofte; de kerk als een open plek, midden in Lisse: spelende kinderen, een scootmobiel, mensen op een bankje en vooral een stroom van levend water over het Vierkant heen.

Het is een zegen om daar samen met jullie aan te hebben kunnen werken.
De Here onze God, zegene jullie samen! Laat het stromen in heel het dorp, in kerk en huis en hart!
Bedankt, Marius van Duijn