Startzondag 10 September 2023

Annemarie Brandsen

2 september 2023

Zondag 10 september is onze jaarlijkse Startzondag! In de voorbije jaren altijd een heel bijzondere happening, omdat we dan als ‘drie gemeentes’ bij elkaar waren. Nu is die bijzonderheid gelukkig inmiddels gewoon! Maar een feestelijke dienst aan het begin van het kerkelijk activiteitenseizoen is natuurlijk altijd fijn dus dat houden we erin! Het jaarthema van de landelijke PKN is ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Hoe uitnodigend!
De specialiteiten van deze startzondag zijn: 
– aandacht voor de start van ‘het winterwerk’;
– onthulling van het nieuwe tweejaarlijkse collectedoel van de diaconie en afsluiting van het project ‘Hadassahoeve’;
– introductie van de nieuwe PGL kerkapp;
– toelichting op de stand van zaken rond de verkoop/verbouw van de kerkgebouwen en de financiële situatie van de PGL door het college van kerkrentmeesters;
– begin van een nieuwe prekenserie door de beide dominees: Ga mee met Jozef, als getuige van geloof, hoop en liefde;
– samen zingen onder muzikale begeleiding door het combo.

Niet alles gebeurt in de kerk. Ga na de dienst dus vooral mee naar de Proeverij. We hebben u daar al voor nodig in de komende week: Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie? Er zijn voor een vrolijke nazit veel cakes, appeltaarten of wat dan ook nodig. Zullen we de traditie levend houden dat er een mooie tafel vol eigen baksels komt te staan? Aanmelden wat je bakken wilt, kan bij Annet Doornebal (06-44010127 / annetdoornebal@hotmail.com).
Gaarne de baksels thuis alvast in porties/plakken snijden.

De Beweging zorgt voor een lunch. Ook zorgt de leiding van de kindernevendienst samen met jongeren voor een leuke speurtocht voor de kinderen. Zo wordt de startzondag een gezellige gemeentezondag, waar ontmoeting natuurlijk een belangrijk onderdeel vormt. Van harte welkom dus!