Op en top vrouw

Eens per 3 weken komen we op woensdagavond bij elkaar bij één van de deelneemsters thuis. De avonden starten om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur. Tot ca. 21.30 uur bespreken we het thema, dit seizoen werken we uit het boekje ‘Leef je geloof’ over de brief van Jakobus, de broer van Jezus.

Wanneer: 11 januari , 1 en 22 februari, 15 maart, 12 april, 10 en 31 mei en 17 juni 2023.
Locatie is wisselend bij  de deelneemsters thuis.
Voor informatie kun je terecht bij Klaske Jensma, klaske_jensma@hotmail.com