Collecten December 2023

Joke de Jager

5 november 2023

Diaconie Protestantse Gemeente te Lisse.
Collecten december 2023

Zondag 3 december
1e collecte bestemd voor Advent Kinderen in de knel KiA: Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus, gevangenenzorg.

Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

Zondag 10 december
HA collecte voor het binnenlandsdoel: Exodus.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.

Waarom Exodus?
Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

 Zondag 17 december
3e Adventscollecte Kerk in Aktie voor Binnenlandse diaconie: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.
2e collecte voor Kerkbeheer PG.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist: Exodus

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Zondag 24 december om 10.00 uur Gezinsdienst Pauluskerk en Kerstnachtdienst om 21.30 Grote Kerk.
Maandag 25 december kerstmorgen 10.00 uur in de Pauluskerk.
1e collecte bestemd voor KiA Kinderen in de knel: Oekraïne.
2e collecte voor Kerkbeheer PGL.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist voor Exodus.

Kerstcollecte
Noodhulp Oekraine in Oekraïne
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.

Zondag 31 december 10.00 uur is tevens de Oudejaarsdienst.
1e collecte bestemd voor De Herberg, Pastoraal Diaconaal Centrum, Oosterbeek.
2e collecte voor Kerkbeheer PG.
Uitgangscollecte voor diaconie algemeen.
Offerkist: Exodus
Het Pastoraal. Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeentes een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding bieden.
1e collecte onder vermelding van een specifiek doel of algemeen doel
NL84RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie, Protestantse Gemeente Lisse.
2e collecte
NL03RABO 0373 7246 08 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse (College van Kerkrentmeesters)
Uitgangscollecte is voor actuele doelen en diaconie algemeen.
Offerkist bij de uitgang: voor het nieuwe binnenlandsproject Excodus. U hoort er meer over.
Of overmaken naar de rekening van de diaconie met vermelding van het doel.

Autorijdienst diaconie
Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Dick de Bruin dckdebruim@versatel.nl, tel. 06 20226308 en/of Liebe van der Meer, tel 412623 of lvdmeer@casema.nl.
Wietske Jensma bedanken we hartelijk voor alle jaren waarin zij gezorgd heeft voor het ophalen van gemeenteleden voor de kerkdienst. Een bloemetje komt eraan, Wietske!
We zijn blij dat Dick de Bruin het wil overnemen. Zo zorgen we voor elkaar!