Paasjubel op Duinhof – zondag 9 april

Annemarie Brandsen

17 maart 2023

De Samenwerkende Kerken Lisse organiseren op de vroege Paasmorgen, zondag 9 april a.s., wederom de traditionele Paasjubel. Op eerste Paasdag komen christenen uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus om Hem eer te bewijzen maar het graf bleek leeg! Jezus heeft de dood overwonnen en leeft!

Om 7.00 uur bij de eerste zonnestralen wordt daarom de jaarlijkse Paasjubel gehouden. De Paasjubel wordt gehouden op de begraafplaats Duinhof aan de Spekkelaan.
Bij slecht weer vieren we het in de aula aldaar. Het lijkt de Samenwerkende Kerken Lisse een goed idee om te midden van de graven te zingen van het geopende graf. Voor wie slecht ter been is zijn stoelen beschikbaar. Vanaf 6.30 uur wordt u ontvangen met koffie of thee en een krentenbol. Om 7.00 uur beginnen we met het zingen van mooie paasliederen.  Dominee Nico Geertsema zal de meditatie verzorgen. Elk jaar begroeten we vele trouwe bezoekers, wat zou het geweldig zijn als u ook eens heel vroeg zou opstaan en met ons zingend zou belijden: De Heer is waarlijk opgestaan!

U wordt van harte uitgenodigd door de Samenwerkende Kerken Lisse, een stralend begin voor een feestelijke dag!
De bezoekers die per auto komen worden verzocht te parkeren op het parkeerterrein  hoek Van Lyndenweg en Spekkelaan.
Datum/tijd: zondag 9 april – 7.00 ’s ochtends
Locatie: Begraafplaats Duinhof, Spekkelaan 12, 2161 GH Lisse