20+ Bijbelkring

We komen elke maand op vrijdagavond met ongeveer 15 twintigers bij elkaar thuis om een actueel Bijbels thema of een Bijbelboek te bespreken voor geloofsverdieping. We sluiten de avond af met een borrel en een hapje. Voel je welkom om aan te sluiten!
Wanneer: Vrijdagavond 1 x per maand
Informatie en aanmelden via jeugdouderling Irene Schoonewille 0648452356